Werkwijze

De intake begint met een gesprek waarbij de vraag of de klacht waar u mee komt verder wordt uitgediept. Het eerste gesprek duurt ongeveer anderhalf uur. Aan het einde van dit gesprek maak ik een foto van de iris (het gekleurde gedeelte van het oog, iriscopie), die mij nog extra informatie geeft.

Na ongeveer een week wordt er met u een behandelplan overlegd en wordt het behandeltraject nader uitgelegd. Er wordt altijd gekeken naar het proces dat ten grondslag ligt aan de klacht. De verandering van dit proces (vaste patronen) zet het zelfgenezend vermogen aan tot herstel. Een voedingsadvies, kruidentinctuur of massagevorm kunnen hierbij ondersteunend zijn.

Bij de vervolgafspraak bekijken we of de juiste behandeling is ingezet. Eventuele bijsturing, komen tot een andere dosering of het inzetten van een andere therapievorm is dan een optie. U hoeft bij vragen niet te wachten tot de afgesproken datum; het is belangrijk om bij twijfel over het middel (dosering, bijwerking) of andere aanvullende vragen die u heeft, contact te hebben. Telefonisch contact of per e-mail is altijd mogelijk.

indien u in mijn praktijk therapie volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de voortgang van de behandeling en de financiële afhandeling van de behandeling voor uw zorgverzekeraar. De regelgeving rondom het waarborgen van uw privacy staat vastgelegd in de privacyverklaring. Deze privacyverklaring en de wijze van registreren en verwerken van de persoonsgegevens in mijn praktijk vind u hier.